Vitebsk GPLHO
лесхоз в Россонах
лесхоз
Установите flash!
Forestry

 

The forest area name

The area of the earths of wood fund

The address, phone 8 (02159)

Surname, name, patronymic of the forest warden

The Gorbachevsky

14976

  v. Gorbachevo, 3-55-24

Naumov Konstantin Nikolaevich

The Dvorishchensky

8755,2

v.Dvorische, 3-57-61 

Pljuskov Vadim Ivanovich

The Zaborsky

14152,5

v.Zabore, 3-57-67 

Banukov Evgenie Viktorovich

The Kljastitsky

12138,9

v. Klastis, 3-43-36 

Bambizov Sergey Vladimirovich

The Krasnopolsky

11441

v. Кrasnopolle, 3-71-61 

Yakushev Peter Andreevich

The Lisnjansky

11994,5

 Verhnedvinsky area, v. Lisno,8(02151)2-48-25

Kuharonok Vladimir Vladimirovich

The Rossonsky

12895,6

The item of Rossony, street Nevelsky, 7, 4-14-33

Babich Igor Mihajlovich

The Rudnjansky

11775

v.Yankovichi, 3-45-37 

Miljantej Oleg Mihajlovich

The Seljavshchensky

11698,4

v. Selyavchina , 3-41-25

Studenkov Andrey Ivanovich

The Sokolishchensky

12166,9

v. Sokolische, 3-59-21

Kosherev Evgenie Nikolaevich

The Juhovichsky

15583

v. Juhovicyi, 3-30-34

Dobrinevsky Evgenie Vladimirovna

The Jakubovsky

7915,3

v. Yakubovo, 3-43-42

Usmanov Elena AnatolevnaNews
2018-10-23 «Не менять, а совершенствовать». Министр лесного хозяйства - о том, что происходит сегодня в отрасли Подробнее
2018-10-17 Интервью министра лесного хозяйства В.А. Дрожжи информационному агентству "БелТА" Подробнее
2018-10-17 Семинар-совещание с молодыми специалистами Подробнее
2018-10-11 Молодая смена Подробнее
Weather in Rossony
We are in vkontakte